کسب مقام در مسابقات فرهنگی و هنری سال 97-98

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

مسابقات

رشته

رتبه

 

1

کیانا نجاریان

اول

قرآن و معارف اسلامی

ترتیل

سوم

منطقه

2

عارفه طیبی

سوم

قرآن و معارف اسلامی

ترتیل

دوم

منطقه

3

ضحی دریابر

چهارم

قرآن و معارف اسلامی

ترتیل

دوم

منطقه

4

تیوا رخساریه

پنجم

قرآن و معارف اسلامی

قرائت

سوم

منطقه

5

آرتادخت رضائی

چهارم

قرآن و معارف اسلامی

صحیح خوانی نماز

سوم

منطقه

6

نازنین زینب یزدانی راد

پنجم

قرآن و معارف اسلامی

صحیح خوانی نماز

اول

منطقه

7

فاطمه نمکی

ششم

قرآن و معارف اسلامی

صحیح خوانی نماز

دوم

منطقه

8

دینا کریمی زاده

ششم

قرآن و معارف اسلامی

صحیح خوانی نماز

سوم

منطقه

9

حدیث احمدی

چهارم

فرهنگی - هنری

طراحی با مداد

اول

منطقه

10

عسل نیاورانی

ششم

فرهنگی - هنری

طراحی با مداد

اول

منطقه

11

مطهره صادقی

پنجم

فرهنگی - هنری

گواش

سوم

منطقه

12

آرتادخت رضائی

چهارم

فرهنگی - هنری

پاستل

دوم

منطقه

13

یاسمن جهانشاهی

دوم

فرهنگی - هنری

آبرنگ

دوم

منطقه

14

نورا نوروزی فهیم

دوم

فرهنگی - هنری

خوشنویسی

دوم

منطقه

15

فاطمه فرخ احمدی

سوم

فرهنگی - هنری

خوشنویسی

دوم

منطقه

16

نازنین فاطمه حاجی

چهارم

فرهنگی - هنری

خوشنویسی

دوم

منطقه

17

تیوا رخساریه

پنجم

فرهنگی - هنری

خوشنویسی

اول

منطقه

18

آرینا رضائی

ششم

فرهنگی - هنری

خوشنویسی

اول

منطقه

19

آدرینا اسماعیلی

اول

فرهنگی - هنری

پاستل

دوم

منطقه

20

ساینا نصیری

دوم

فرهنگی - هنری

پاستل

سوم

منطقه

21

حسنا ایرانفرد

سوم

فرهنگی - هنری

پاستل

اول

منطقه

22

فاطمه ملاصالحی

سوم

فرهنگی - هنری

پاستل

دوم

منطقه

23

پرستو مولایی

سوم

فرهنگی - هنری

مدادرنگی

سوم

منطقه

24

نازنین فاطمه حاجی

چهارم

فرهنگی - هنری

مدادرنگی

دوم

منطقه

25

الیسا نصراله زاده

دوم

فرهنگی - هنری

مدادرنگی

اول

منطقه

26

مبینا زمانی

پنجم

فرهنگی - هنری

مدادرنگی

سوم

منطقه

27

نیتا جعفرزاده

ششم

فرهنگی - هنری

مدادرنگی

اول

منطقه

28

فاطمه اتحلدیه

دوم

فرهنگی - هنری

کتابخوانی

برتر

مدرسه

29

روژینا اسماعیلی

سوم

فرهنگی - هنری

کتابخوانی

برتر

مدرسه

30

نازنین فاطمه حاجی

چهارم

فرهنگی - هنری

کتابخوانی

برتر

مدرسه

31

آنی تا ارزانی

پنجم

فرهنگی - هنری

کتابخوانی

برتر

مدرسه

32

آنیتا دری

پنجم

فرهنگی - هنری

کتابخوانی

برتر

مدرسه

33

نیتا جعفرزاده

ششم

فرهنگی - هنری

کتابخوانی

برتر

مدرسه

34

آنیتا دری

پنجم

طرح جابر

-

برگزیده

منطقه

35

ملیسا شاکری

پنجم

طرح جابر

-

برگزیده

منطقه

36

روژان براتلو

ششم

طرح جابر

-

برگزیده

منطقه

37

تینا جلیل زاده

ششم

طرح جابر

-

برگزیده

منطقه

38

تارا رخساریه

پنجم

طرح جابر

-

برگزیده

استانی

39

تیوا رخساریه

پنجم

طرح جابر

-

برگزیده

استانی

40

گروه نمایش

ششم

فرهنگی - هنری

نمایش عروسکی

اول

منطقه

41

گروه نمایش

ششم

فرهنگی - هنری

نمایشنامه خوانی

اول

منطقه

42

گروه نمایش

پنجم

فرهنگی - هنری

نمایش صحنه ای

دوم

منطقه

43

گروه نمایش

ششم

فرهنگی - هنری

نقالی

اول

منطقه

44

گروه سرود

ششم و پنجم

فرهنگی - هنری

سرود

دوم

منطقه

45

سرود همگانی

دوره اول و دوم

فرهنگی - هنری

 

سوم

منطقه

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه