درخشش دانش آموزان دبستان دخترانه در آزمونهای تیز هوشان

روژان خشنودی جو و غزل جعفر آبادی 

کسب رتبه قبولی در آزمونهای تیزهوشان مایه مباهات و افتخار خانواده ی الغدیر می باشد .با آرزوی موفقیت برای این عزیزان 

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه