ارتباط با مدرسه

ارتباط با مدرسه:

آدرس: صدف، فاز یک، خیابان دکتر حسابی، جنب سینما لبخند

ایمیل: Dabestand.alghadir@gmail.com

تلگـرام: dabestandokhtaranealghadir@

تلفـــن: 07644454770 - 07644454745

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه