کودک و نوجوان خجالتی

کودک و نوجوان خجالتی 

 

فراموش نکنید که این اشتباه بزرگی‌ست که در هر جمعی از نگرانی خود در رابطه با کم‌رویی و خجالتی بودن فرزندمان سخن بگویید.

 

بازگو کردن این مسئله به‌طور مداوم، این ذهنیت را برای فرزندتان ایجاد می‌کند که مشکل او بسیار مهلک و لاینحل است. 

 

او را به‌خاطر عدم روابط اجتماعی صحیح‌اش مورد مواخذه قرار ندهید.

 

به جای سرزنش سعی کنید،  راهکاری صحیح برای حل مشکل پیدا کنید.

گاه اتفاق می افتد کسی از فرزند شما سوالی می پرسد، ولی قادر نیست سوال طرف مقابل را به خوبی پاسخ دهد. 

ممکن است در این شرایط حتی دستش را جلوی صورتش بگیرد یا خود را پشت سر شما قایم کند. 

 

در این مواقع لازم نیست شما به جای او پاسخ سوال را دهید یا حتی به جای او به خاطر پاسخ ندادنش معذرت خواهی کنید. 

 

فقط کافی ست موضوع بحث را سریعا عوض کرده و او را از حالت فشار و تنش ایجاد شده خارج نمایید. 

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه