هرگز با كودك خود درددل نكنيد

دران و مادران عزيز؛

 

لطفا هرگز با كودك خود درددل نكنيد. او سنگِ صبورِ شما نيست. او پناهِ شما نيست. او كودكى‌ست كه شما به دنيا دعوتش كرديد. اينكه از رنج‌هاى خود به او بگوييد فقط او را مضطرب ميكند.

 

بارها ديده‌ام مادران و پدران به فرزندشان ميگويند:

من به خاطرِ تو اين زندگى رو تحمل ميكنم! 

من به خاطر تو با مادر/پدرت زندگى ميكنم! 

من به خاطرِ تو فلان كار را ميكنم.

آيا يك بار با خودتان فكر كرده ايد كودك با آن ظرفيتِ كمش دچارِ چه كابوس‌هايى ميشود؟

اينكه كودك مدام دلواپسِ والدينش باشد يك اختلال است، نه نشانه‌ى فرزند صالح بودنش.

كودكى كه با حرف هاى والدينش مجاب ميشود كه بايد مراقب آنها باشد، يك آسيب ديده ى واقعيست...

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه