امکانات مدرسه

- سالن چند منظوره ورزشی و اجتماعات

- باغ پرندگان

- سایت مجهز هوشمند رایانه

-کارگاه هنر و پرورش مهارت های دستی 

-کارگاه ریاضی وتفکر خلاق 

-آزمایشگاه مجهز علوم

- نماز خانه

- آلاچیق

- زمین های ورزشی بسکتبال، والیبال

- محدوده بازی های گروهی و فردی در حیاط مدرسه

- کلاس های هوشمند

- سایت رسمی مجموعه

- کتابخانه مجهز

-کلاس تخصصی  قرآن 

- محوطه مجهز به زمین چمن در حیاط مدرسه 

-کلاس های موضوعی و تخصصی

-سالن صبحانه 

-کانال فعال تلگرام 

-برگزاری کلاس های تخصصی زبان زیر نظر مربیان موسسه علوم فنون کیش 

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه